Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön

Häromdagen fick vi på nyheterna veta att nu har Arbetsmiljöverket kommit ut med en rapport som visar att arbetsmiljön är hemsk på landets största arbetsplats, nämligen skolorna. Ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation är några av arbetsmiljöproblemen för personal och elever i skolan.

Jag har själv vikarierat en hel del på skola och fritids och har ofta funderat över hur det kan komma sig att vi tycker det okej att låta våra barn vistas i en arbetsmiljö som vi själva aldrig skulle acceptera. Jag har till exempel sett barn sitta och hålla för öronen för att de tycker ljudnivån är alldeles för hög. Hur ska de då kunna fokusera och göra ett bra arbete? Jag har sett hur mycket som är trasigt och i skrikande behov av renovering och jag har även sett skolgårdar fulla av skräp. Vad ger detta för signal till barnen om hur vi värdesätter dem? Är de då rädda om saker som ändå hela tiden är smutsiga och trasiga?

Vad skulle det få för betydelse för dem om de fick arbeta i en miljö med bra ljuddämpning, rätt belysning, härliga färger och former, gröna växter och snygga möbler? Förutom bra luft då, som borde vara en självklarhet! Jag inser ju också att vi även behöver jobba med attityder och ha nolltolerans när det gäller förstörelse, men jag tror att om vi visar barnen och ungdomarna att de är värda en bra och fin arbetsmiljö, så kommer de att förändra sina beteenden också, även mot varandra. Detta vinner alla på! Tänk bara när eleverna och personalen i skolan mår riktigt bra, då får vi med största sannolikhet bättre studieresultat, bättre psykosocial atmosfär och bättre ekonomi för skolorna, vilket i sin tur gör att man kan investera i ytterligare förbättringar för att så småningom ha världens bästa skolmiljö med världens bästa studieresultat. Just nu har vi dessvärre en nedåtgående spiral. Snart har vi nått botten och det är hög tid att vända det till en uppåtgående spiral i stället.

Snälla kommuner, släck inte bara bränder, utan ta tag i problemen från grunden. En arbetsmiljö där man tänkt på helheten, ger så mycket mer än att bara byta ut en soffa. Jag drömmer om en skola där man vill arbeta hälsofrämjande och skapa en fantastisk arbetsmiljö som elever och personal längtar till och mår bra av.

Bild från skola i London, inredningen designad av Gavin Hughes, http://www.dzinetrip.com

Annonser

Kan det bli för tyst?

Konstig fråga kanske, men i vissa arbetsmiljöer kan man faktiskt ha ljuddämpat så mycket att de ljud som uppstår upplevs som störande. Ta till exempel ett kontor där man har heltäckningsmatta, ljudabsorberande undertak, gardiner, stoppade möbler och ljudabsorberande skärmar både mellan arbetsplatser och på väggarna. Då kan det faktiskt bli så tyst att man tycker ljudet från fläktsystemet är jobbigt, för att inte tala om när kollegan högt och tydligt pratar i telefon med leverantören i Kina: ”HELLO CHAN, IT´S STEFAN IN SWEDEN! HOW IS THE WEATHER IN SHANGHAI?” Suck, tänker du, kan han inte gå någon annanstans och prata?

Hur löser man detta? Jo, man kan först och främst ha olika policies när det gäller att använda mobiler, hålla möten och använda särskilda rum för att kunna prata ostört. Men det där fläktljudet då? En lösning är bakgrundsljud och det kan var olika ljud från naturen som fågelkvitter, vågor eller regnskogsljud. Det kan också vara dämpad musik. Har du ett öppet kontorslandskap, kan du ha flera högtalare riktade mot olika avdelningar, där varje avdelning själv väljer vilket ljud de vill ha. Det blir en lugnare och mer harmonisk ljudbild som gör att man lättare kan koncentrera sig och inte stör sig så mycket på prat och annat ljud.

Happy at work?

Ofta pratar vi om den psykosociala miljön när vi pratar om hur vi mår på jobbet. Vi tar in konsulter för att lösa konflikter och de gör genomtänkta planer för hur vi ska samarbeta och behandla varandra. Det är ett jätteviktigt jobb, men för det mesta kommer dessa in när det redan finns problem och konflikter.

Hur är det då med den fysiska miljön? Har du en större arbetsplats, så har ni oftast avtal med företagshälsovården. De kommer kanske också ofta bara när det redan finns ett problem. Mer ansvarstagande arbetsgivare kan även låta en ergonom titta på arbetsplatserna i förebyggande syfte.

Men varför jobbar vi inte mer med att skapa en miljö där man mår bra av att vistas? Det finns forskning som visar att vi t ex blir friskare av växter, att rött hjälper oss att fokusera och att fem minuters återhämtning i en stressfri zon gör oss mer effektiva. Vi mår bra av miljöer där man har tänkt på helheten, alltså ljud, ljus, färg, form, funktion och där man medvetet har tänkt på vilken känsla man vill skapa i ett hälsofrämjande syfte.

Vad vinner vi då på att skapa en hälsofrämjande inredning på jobbet?

Jo du ökar chanserna till friskare och gladare anställda, som blir mer produktiva och effektiva. Sjukskrivningarna minskar.

Du ökar chanserna till att få nöjdare kunder som trivs hos er, gärna återkommer och rekommenderar er till andra. Ni får fler kunder.

Du ökar chanserna till att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Kompetent och duktig personal vill gärna jobba hos er och vara med och föra ert företag framåt. Det ger en bättre utveckling.

En god arbetsmiljö = sjukfrånvaron minskar + fler kunder + bättre utveckling = vinstökning.
Jag har valt att kalla det Happy at work!