Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön

Häromdagen fick vi på nyheterna veta att nu har Arbetsmiljöverket kommit ut med en rapport som visar att arbetsmiljön är hemsk på landets största arbetsplats, nämligen skolorna. Ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation är några av arbetsmiljöproblemen för personal och elever i skolan.

Jag har själv vikarierat en hel del på skola och fritids och har ofta funderat över hur det kan komma sig att vi tycker det okej att låta våra barn vistas i en arbetsmiljö som vi själva aldrig skulle acceptera. Jag har till exempel sett barn sitta och hålla för öronen för att de tycker ljudnivån är alldeles för hög. Hur ska de då kunna fokusera och göra ett bra arbete? Jag har sett hur mycket som är trasigt och i skrikande behov av renovering och jag har även sett skolgårdar fulla av skräp. Vad ger detta för signal till barnen om hur vi värdesätter dem? Är de då rädda om saker som ändå hela tiden är smutsiga och trasiga?

Vad skulle det få för betydelse för dem om de fick arbeta i en miljö med bra ljuddämpning, rätt belysning, härliga färger och former, gröna växter och snygga möbler? Förutom bra luft då, som borde vara en självklarhet! Jag inser ju också att vi även behöver jobba med attityder och ha nolltolerans när det gäller förstörelse, men jag tror att om vi visar barnen och ungdomarna att de är värda en bra och fin arbetsmiljö, så kommer de att förändra sina beteenden också, även mot varandra. Detta vinner alla på! Tänk bara när eleverna och personalen i skolan mår riktigt bra, då får vi med största sannolikhet bättre studieresultat, bättre psykosocial atmosfär och bättre ekonomi för skolorna, vilket i sin tur gör att man kan investera i ytterligare förbättringar för att så småningom ha världens bästa skolmiljö med världens bästa studieresultat. Just nu har vi dessvärre en nedåtgående spiral. Snart har vi nått botten och det är hög tid att vända det till en uppåtgående spiral i stället.

Snälla kommuner, släck inte bara bränder, utan ta tag i problemen från grunden. En arbetsmiljö där man tänkt på helheten, ger så mycket mer än att bara byta ut en soffa. Jag drömmer om en skola där man vill arbeta hälsofrämjande och skapa en fantastisk arbetsmiljö som elever och personal längtar till och mår bra av.

Bild från skola i London, inredningen designad av Gavin Hughes, http://www.dzinetrip.com

Färg & form i skolan

På Sandåkerskolan i Häljarp skulle man bygga om en korridor och ville ha hjälp med färgsättning och möbler. Jag brinner ju lite extra för skolmiljöer, eftersom jag tycker att även våra barn förtjänar en arbetsplats där de trivs och mår bra. Ja okej då – personalen också ;). När man inreder skolor behöver man ta extra hänsyn till slitage. Inredningen ska tåla tuffa tag. Den här korridoren fick nytt ljuddämpande undertak med infälld led-belysning. Väggfärgen går från rött till orange i 4 olika nyanser (40 m lång korridor). När det gällde möbler, så ville jag ha lite mjukare former. Sofforna är i plast och egentligen avsedda för utomhusbruk. Pallarna är också i plastmaterial och lite rörliga i botten. Krukorna har belysning och dessa får rama in sittgrupperna. På golvet la vi konstgräsmattor i oregelbunda former. Längre fram i vår ska jag göra en utvärdering och jag är mycket nyfiken att höra hur de (speciellt eleverna) upplever den nya korridoren.