Show me the money

Alla som driver eller äger ett företag har ju ekonomi och resultat som sitt viktigaste uppdrag (oftast i alla fall). När man ska genomföra förändringar och fatta beslut vill man  därför kunna se (helst exakta) siffror som kan visa vilka besparingar man gör. När det gäller att visa resultat av att arbeta med den fysiska arbetsmiljön, måste man se det i ett längre perspektiv. Här vill jag nämna tre starka faktorer som påverkas av ett yttre välbefinnande och i sin tur påverkar företagets resultat:

  1. Sjukfrånvaro. Om personalen mår bra, känner sig uppskattad och trivs, så kommer man att göra besparingar i form av lägre sjukfrånvaro.
  2. Kunder. En nöjd kund som trivs hos dig och känner sig välkommen, är din bästa ambassadör och ger dig fler uppdrag.
  3. Kompetens. För många företag är konkurrensen hård om personal med rätt kompetens. Där kan företagets goda rykte vara en avgörande faktor för att locka till sig kompetens som höjer företaget.

Det som är svårt är att kunna säga exakt hur mycket företaget tjänar på att göra förändringar i arbetsmiljön. Men är de rätt genomtänkta och utförda och man lyckas påverka alla tre faktorer, så får man helt klart en uppåtgående spiral som ganska snabbt påverkar resultatet och kan ge mycket stora vinster i framtiden.

För att skapa den bästa fysiska miljön, behöver man titta på alla delar i inredningen. Det vill säga ljus, ljud, färger och former. Genom att titta på alla dessa delar kan man skapa en riktigt bra balans och harmoni och en miljö som ger både ett yttre och inre välbefinnande, vilket leder till besparingar för företaget.

Energibesparingspotentialen_sidan_6

Något som man direkt kan se stora besparingar på brukar vara belysningen. De flesta företag är inte helt medvetna om hur stor del av elkonsumtionen som belysningen står för. Har man äldre armaturer är det ofta 30%. Genom att byta till modern belysningsteknik kan man minska denna kostnad med upp till 80% (källa: belysningsbranschen.se). Då är det ganska lätt att direkt få en siffra på besparingen man gör.

Bilden överst är skapad av Antti Karppinen för finska Vincit som valdes till Europas bästa arbetsplats 2016 av A Great Place to Work. Han har gjort en serie bilder vars syfte inte är att göra reklam för företaget utan att stärka medarbetarna och ge dem positiva bilder inför framtiden.