Happy at work?

Ofta pratar vi om den psykosociala miljön när vi pratar om hur vi mår på jobbet. Vi tar in konsulter för att lösa konflikter och de gör genomtänkta planer för hur vi ska samarbeta och behandla varandra. Det är ett jätteviktigt jobb, men för det mesta kommer dessa in när det redan finns problem och konflikter.

Hur är det då med den fysiska miljön? Har du en större arbetsplats, så har ni oftast avtal med företagshälsovården. De kommer kanske också ofta bara när det redan finns ett problem. Mer ansvarstagande arbetsgivare kan även låta en ergonom titta på arbetsplatserna i förebyggande syfte.

Men varför jobbar vi inte mer med att skapa en miljö där man mår bra av att vistas? Det finns forskning som visar att vi t ex blir friskare av växter, att rött hjälper oss att fokusera och att fem minuters återhämtning i en stressfri zon gör oss mer effektiva. Vi mår bra av miljöer där man har tänkt på helheten, alltså ljud, ljus, färg, form, funktion och där man medvetet har tänkt på vilken känsla man vill skapa i ett hälsofrämjande syfte.

Vad vinner vi då på att skapa en hälsofrämjande inredning på jobbet?

Jo du ökar chanserna till friskare och gladare anställda, som blir mer produktiva och effektiva. Sjukskrivningarna minskar.

Du ökar chanserna till att få nöjdare kunder som trivs hos er, gärna återkommer och rekommenderar er till andra. Ni får fler kunder.

Du ökar chanserna till att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Kompetent och duktig personal vill gärna jobba hos er och vara med och föra ert företag framåt. Det ger en bättre utveckling.

En god arbetsmiljö = sjukfrånvaron minskar + fler kunder + bättre utveckling = vinstökning.
Jag har valt att kalla det Happy at work!

Annonser